Dr Huyen Pham

Tiến Sĩ-Bác Sĩ Huyền từ lúc còn là sinh viên Y đã luôn rất nỗ lực và xuất sắc giành nhiều học bổng để thoả đam mê nghiên cứu, giảng dạy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chị xa rời với thực tế lâm sàng.

Những bài giảng của chị vừa sâu sắc, cặn kẽ, lại mang giá trị thực tiễn rất cao. Học viên luôn yêu thích khi học với chị Huyền vì kho kiến thức sâu thẳm của chị, cũng như lắng nghe những kinh nghiệm lâm sàng quý giá.

Dr Huyen Pham
Dr Huyen Pham