Bằng cử nhân

IELTS 7.5 (đạt ngày 20/12/2020)

Hơn 1 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên. Tôi cũng giúp học sinh đạt được điểm IELTS mong muốn.