Y KHOA A1

Khóa học này cho học viên từ vựng chuyên sâu hơn về các vùng và khu vực khác nhau của cơ thể, các từ vựng chỉ tư thế cơ thể và các bệnh lý và thủ thuật lâm sàng cơ bản, và chỉ các cấu trúc khác nhau trong 5 hệ cơ quan trong cơ thể: hô hấp, tim mạch, tiết niệu, tiêu hóa, và xương khớp. Kèm theo đó, học viên sẽ có cơ hội rèn luyện sử dụng các từ vựng này theo các cách khác nhau trong giao tiếp với bệnh nhân và viết thư chuyển bệnh. Khóa học sẽ sử dụng ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh.
Khóa này thích hợp với các học viên ở trình độ B1 trên thang CEFR (tương đương với điểm số IELTS từ 4.5 – 5.0 Overall.
Thời gian: 9 tuần

Mục tiêu khóa học

Ôn lại các nguyên tắc chính trong sử dụng thuật ngữ Tiếng Anh Y Khoa trong các trường hợp khác nhau
Biết được các từ vựng Tiếng Anh Y Khoa chỉ tư thế giải phẫu, các mặt phẳng chính phân chia cơ thể, và các từ vựng chỉ phương hướng cơ thể
Biết và áp dụng được các từ vựng Tiếng Anh Y Khoa chỉ các khu vực khác nhau trong cơ thể người 
Học và áp dụng các thuật ngữ Tiếng Anh Y Khoa liên quan đến 5 hệ cơ quan: Hệ Hô Hấp, Tim Mạch, Tiết Niệu, Tiêu Hóa, và Xương Khớp
Học được cấu trúc viết một thư chuyển bệnh (referral letter) cơ bản
Biết được cách giao tiếp với bệnh nhân trong trường hợp cần giải thích bệnh/thủ thuật lâm sàng cho bệnh nhân.

Nội dung khóa học

Tuần 1: Ôn lại nguyên tắc sử dụng thuật ngữ Tiếng Anh Y Khoa - Các vùng trên cơ thể
Ôn lại về các điểm quan trọng trong việc sử dụng thuật ngữ và các thành tố của thuật ngữ Tiếng Anh Y Khoa
Các từ vựng chỉ về tầng lớp cấu tạo cơ thể và bệnh lý cơ bản
Các từ vựng liên quan đến các khu vực của cơ thể con người
Tư thế giải phẫu
Các từ vựng liên quan đến phương hưởng cơ thể
Các khoang trong cơ thể và cách chia vùng ở bụng
Các thuật ngữ liên quan đến quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh
Các thuật ngữ liên quan đến các thủ thuật lâm sàng
Các thuật ngữ liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ hô hấp

Các thuật ngữ liên quan đến bệnh lý và các thủ thuật lâm sàng của hệ hô hấp

Các thuật ngữ liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ tim mạch
Các thuật ngữ liên quan đến bệnh lý và các thủ thuật lâm sàng của hệ tim mạch
Ôn tập các bài từ tuần 1 đến 4
Kiểm tra giữa kỳ
Các thuật ngữ liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ tiết niệu
Các thuật ngữ liên quan đến bệnh lý và các thủ thuật lâm sàng của hệ tiết niệu
Các thuật ngữ liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ tiêu hóa
Các thuật ngữ liên quan đến bệnh lý và các thủ thuật lâm sàng của hệ tiêu hóa
Các thuật ngữ liên quan đến cấu trúc và chức năng của hệ xương khớp
Các thuật ngữ liên quan đến bệnh lý và các thủ thuật lâm sàng của hệ xương khớp
Ôn tập các bài từ tuần 1 đến tuần 8
Kiểm tra cuối kỳ