Khóa A1

Đối tượng: Học sinh, sinh viên nhóm ngành sức khoẻ, nvyt

Thời gian: 4 tháng

Nội dung: Full 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết ứng dụng trong Y khoa, bao gồm nghe đọc tài liệu tiếng Anh, giao tiếp với bệnh nhân, khai thác bệnh sử. Học từ vựng tiếng Anh y khoa các hệ cơ quan thông dụng

Khai giảng: Tuỳ vào lịch

LIÊN HỆ TƯ VẤN