Khóa A2

Đối tượng: Học sinh, sinh viên nhóm ngành sức khoẻ, nvyt

Thời gian: 2 tháng

Nội dung: Học từ vựng tiếng Anh Y khoa các hệ cơ quan nâng cao; học phân tích ca lâm sàng bằng tiếng Anh cũng như học sâu hơn về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu khoa học (đọc bài báo, viết, thuyết trình)

Khai giảng: Tuỳ vào lịch

LIÊN HỆ TƯ VẤN